कुणाच्याही आयुष्यात आपली एक जागा असावी..

हक्काची किवा महत्त्वाची नसली तरी चालेल,

पण ती कधीही बदलणारी नसावी..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *