मुली बोलतात तू खूप मासूम दिसतोस,

पण मी किती हरामी आहे हे 

फक्त माझ्या मित्रांनाच माहीत आहे.. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *