Tumhare sath khamosh bhi rahu to baate puri ho jati hain..
Tum main, tum se, tum par hi meri duniya puri ho jati hain..