Layaki ani dum

आमच्या विषयी लोक नेहमीच मागे वाईट बोलतात

पण ते तरी काय करणार बिचारे

समोर येऊन बोलयची त्यांची लायकिहि नसते आणि दम पण…

आम्हीच होतो

दूसरे भेटले म्हणून आम्हाला विसरलेल्यांनो!!

एक लक्षात असुदया,

जेव्हा ते नव्हते तेव्हा आम्हीच होतो…

Dusre bhetle mhanun amhala visarlelyanno!!

Ek lakshat asudya,

Jevha te navhate tevha amhich hoto..