Layaki ani dum

आमच्या विषयी लोक नेहमीच मागे वाईट बोलतात

पण ते तरी काय करणार बिचारे

समोर येऊन बोलयची त्यांची लायकिहि नसते आणि दम पण…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *